LIVE - Zahoor Bibi Masooma Qom Mubarak (Manqabat)

Date : 25th of July 2017 04:28:49 PM

LIVE - Zahoor Bibi Masooma Qom Mubarak (Manqabat) LIVE - Zahoor Bibi Masooma Qom Mubarak (Manqabat) (1 Ziqad 1438 / 2017 - Rawalpindi, Pakistan) Reciter: Sister Hafiza Ibadat Shia Multimedia Team - SMT www.facebook.com/Shia.Multimedia.Team

LIVE - Zahoor Bibi Masooma Qom Mubarak (Manqabat) Comments