Naa Bhul Kar Bhi Kabhi Tum Ksi Ki Baat Karo

Date : 28th of March 2017 12:05:25 AM

Naa Bhul Kar Bhi Kabhi Tum Ksi Ki Baat Karo Naa Bhul Kar Bhi Kabhi Tum Ksi Ki Baat Karo Noha Khwan: Syed Madar Shah Rizvi ANJUMAN-E-SADAT-E-RIZVIA 25 March 2017, 1438 - Karballa Syed Sabit Ali Shah Rizvi, Sehwan Sharif, Sindh

Naa Bhul Kar Bhi Kabhi Tum Ksi Ki Baat Karo Comments