Rahat Fateh Ali Khan - Asghar (A.S) Tere Jhoolay Main Khamoshi Bari Hai

Date : 1st of June 2016 09:48:05 PM

Rahat Fateh Ali Khan - Asghar (A.S) Tere Jhoolay Main Khamoshi Bari Hai Rahat Fateh Ali Khan - Asghar (A.S) Tere Jhoolay Main Khamoshi Bari Hai Shia Multimedia Team - SMT www.facebook.com/Shia.Multimedia.Team

Rahat Fateh Ali Khan - Asghar (A.S) Tere Jhoolay Main Khamoshi Bari Hai Comments