Raza Abbas Shah

Abid(as) kaha gaya hai

ABID(AS) KAHA GAYA HAI