Mukhtar Ali Sheedi

Amma main bahon aram

Amma Main Bahon Aram