Moulana Shafqat Ali Naqvi

Majlis-e-ashrah imam bargah aleymohammed karachi 2013

Majlis-e-Ashrah Imam Bargah AleyMohammed Karachi 2013