Moulana Shafqat Ali Naqvi

Majlis-e-ashrah imam bargah aleymohammed karachi 2015

Majlis-e-Ashrah Imam Bargah AleyMohammed Karachi 2015